Undersköterska bas med svenska

Undersköterska bas med svenska som andraspråk grundläggande 1700 poäng

Kurspaketet undersköterska är en yrkesutbildning för dig som är intresserad av ett arbete med människor. Efter utbildningen kan du arbeta som undersköterska, vårdare, personlig assistent och liknande yrken. Detta kurspaket kombineras med studier i svenska språket.

Utbildningen är kostnadsfri och CSN berättigad. 

Studierna är på 100 % eller heltid.

Detta får du om du väljer Sigma Academy
• I alla våra utbildningar ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande/praktik) där du får pröva dina kunskaper på riktigt.
• Hos oss kan du välja att läsa utbildningen i klassrum eller på flex/distans.
• Du får ett diplom/utbildningsbevis när du slutför studierna hos oss
• Hos oss får du lära dig olika moment genom att praktiskt testa arbetsmoment i vårt metodrum.

Du är välkommen att ansöka utbildningen via vuxenutbildningen i din hemkommun.

Dessa kurser ingår i kurspaketet:
• Hälsopedagogik (HALHAL0), 100 poäng
• Medicin 1 (MEDMED01), 150 poäng
• Etik och människans livsvillkor (MÄNETI0), 100 poäng
• Psykiatri 1 (PSYPSY01), 100 poäng
• Psykologi 1 (PSKPSY01), 50 poäng
• Specialpedagogik 1 (SPCSPE01), 100 poäng
• Vård- och omsorgsarbete 1 (VÅRVÅR01), 200 poäng
• Vård- och omsorgsarbete 2 (VÅRVÅR02), 150 poäng
• Svenska som andraspråk grundläggande (GRNSVA2), 700 poäng
• Samhällskunskap 1a1 (SAMSAM01a1), 50 poäng

Antagning till utbildningen sker kontinuerligt.
  

Kontakta din hemkommun för att söka till utbildningen.