Rusta och matcha

Rusta och matcha – en väg ut i arbetslivet

Är du arbetssökande och behöver hjälp och stöd att hitta ett arbete eller en utbildning?
På Sigma Academy Rusta och matcha, ger vi dig rätt stöd och hjälp för att snabbast möjligt komma ut i arbetslivet. Vi anpassar vårt stöd och aktiviteter till dina individuella behov och ser till att du tar nästa steg i ditt liv och hittar snabbaste väg till ditt mål och självförsörjning. 

Vi har mångårig erfarenhet av utbildning och branschkontakter för att rusta dig inför framtiden och matcha dig för framgång.

Hitta ditt KA nummer för att anmäla dig till Rusta och matcha hos oss.

Här blir du rustad för framtiden och matchad för framgång