← Tillbaka

Arbetsmarknadsutbildning:

Vårdbiträde

Vårdbiträde, 800 poäng

Vårdbiträde är en yrkesutbildning för dig som är inskriven på arbetsförmedlingen och är intresserad av ett arbete nära människor som av olika anledningar är i behov av vård, omsorg, stöd eller service.

Som vårdbiträde arbetar du vanligtvis inom hemtjänsten eller på äldreboenden och hjälper främst till med det praktiska omsorgsarbetet och stödjer vårdtagaren att leva ett så självständigt liv som möjligt i sin vardag.

Vanligt förekommande uppgifter är att hjälpa till med personlig hygien, påklädning, linda ben, hjälpa brukaren att ta sin medicin, dokumentera och rapportera om förändringar i hälsotillståndet.

I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande). Under dessa perioder får du möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken.

Studierna är på heltid, 100%.

För att söka behöver du vara inskriven på arbetsförmedlingen.

Betyg och intyg:
Efter avslutad utbildning får du betyg/intyg som bevis på dina yrkeskunskaper.

Välkommen att studera hos oss i någon av skolorna som du hittar här nedan!

Dessa kurser ingår i kurspaketet:
•  Anatomi och fysiologi 1 (ANOANA01), 50 poäng
•  Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 (FUTFUN01), 100 poäng
•  Gerontologi och geriatrik (GERGER0), 100 poäng
•  Hälso- och sjukvård 1 (HAOHAL01), 100 poäng
•  Omvårdnad 1 (OMVOMV01), 100 poäng
•  Psykiatri 1 (PSYPSY01), 100 poäng
• Psykologi 1 (PSKPSY01), 100 poäng
• Social omsorg 1 (SOASOC01), 100 poäng
• Svenska 1 (SVESVE01), 100 poäng
eller
•  Svenska som andraspråk 1 (SVASVA01), 100 poäng