Frågor och svar

Har du frågor till oss? Nedan hittar du svar på de vanligaste frågorna. 
Om du inte hittar svar på dina frågor här är du välkommen att kontakta oss via mejl eller telefon.

 

 

Kurslitteratur för våra utbildningar och kurser hittar du här.

 

Frågor om antagning och inför studier

Hur mycket svenska måste jag kunna för att läsa en yrkesutbildning?

För att klara en yrkesutbildning måste du kunna svenska. I utbildningen kommer du att läsa och skriva på svenska. Det är också viktigt att kunna prata svenska för att ställa frågor, diskutera och redovisa kunskaper.

SFI kombination – slutfört SFI C

GRNSVA kombination – slutfört SFI

Yrkesutbildning – slutfört svenska på gurndläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper

Hur får jag kontouppgifter till Itslearning?

Kontouppgifterna till lärplattformen skickas till din e-postadress ca en vecka innan skolstart.

Jag har sökt utbildning hos er men inte fått något besked. Vad gör jag?

Antagningsbeskedet skickas ca två veckor innan skolstart. Kontrollera att antagningsbeskedet inte fastnat i din skräpkorg. Om du inte fått antagningsbesked ska du kontakta administrationen; admin@sigmaacademy.se 

När får jag antagningsbesked från skolan?

Senast två veckor innan skolstart.

Kan jag validera mina tidigare kunskaper?

Det är möjligt att validera sina kunskaper innan du påbörjar din utbildning. Kontakta din hemkommun för validering. 

Frågor om ersättningar och CSN

Kan jag få Mecenatkort?

Om du studerar inom någon av våra Komvuxutbildningar, kan du få Mecenatkort. Kontakta skolkansliet på admin@sigmaacademy.se för hjälp med Mecenat.

Kan jag få CSN?

Våra Komvux-utbildningar är CSN berättigade. Om du läser en arbetsmarknadsutbildning genom Arbetsförmedlingen, har du inte rätt till CSN.

Hur mycket CSN får jag i bidrag?

Hur mycket bidrag man har rätt till beslutas av CSN. På CSNs hemsida kan du preliminärt beräkna hur mycket du kan få.

Hur mycket lån kan jag få av CSN?

Det är CSN som beslutar hur mycket ersättning i form av bidrag och lån som du kan få. På CSNs hemsida kan du beräkna preliminärt hur mycket du kan få.

Kan jag arbeta samtidigt som jag studerar?

Våra utbildningar sker på heltid. Det är i viss mån möjligt att kombinera arbete med studier.

Frågor om läromedel/kurslitteratur

Vilka läromedel behöver jag?

Läromedelslistan för våra utbildningar hittar du här.

Måste jag skaffa läromedel själv?

Ja, du ansvarar för att införskaffa läromedel som du behöver för utbildningen.

Kan jag låna läromedel på skolan?

Tyvärr lånar vi inte läromedel för yrkeskurserna. Du kan hitta läromedel på biblioteken.

Kan jag köpa läromedel begagnat?

Det är ibland möjligt att hitta läromedel begagnat via sociala medier och på hemsidor som förmedlar läromedel och böcker. 

Frågor om praktik

Kan mitt arbete eller arbetslivserfarenhet tillgodoräknas som praktik?

Ja, det är möjligt att tillgodoräkna arbetslivserfarenhet. 

Måste man göra praktik?

Praktik är en obligatorisk del av utbildningen.

Hur lång är praktiken?

Praktikperioden beror på utbildningens omfattning. Du ska räkna med att vara ute i praktik 15% av din utbildning.

Kan jag välja praktikplats själv?

Det är möjligt att hitta en egen praktikplats. Skolan måste dock godkänna arbetsplatsen som praktikplats innan du får genomföra praktiken.

Övriga frågor

Kan jag låna en dator på skolan?

Ja, det är möjligt att låna en dator på skolan under skoltid. Kontakta kansliet för lån av dator.

Kan jag ta ledigt under studierna?

Skolan beviljar vanligen inte ledighet under studierna. I vissa utbildningar har man sommar- eller juluppehåll. 

Kan jag pausa min utbildning?

Det r inte möjligt att pausa utbildningen. Vid avbrott av studier kan man söka om utbildningen.

Vad händer om jag blir föräldraledig?

Vid föräldraledighet ska utbildningen avbrytas. Du är välkommen att söka om utbildningen efter föräldraledigheten.

Jag är osäker på vad jag ska studera och vilka kurser jag behöver läsa för att uppnå mitt mål. Vad ska jag göra?

Du kan prata med vår studievägledare för att få hjälp men att planera studierna. Skolan har drop in måndag och torsdag mellan 13:00 och 16:00. Du kan också boka tid med vår studievägledare. Se kontaktuppgifterna här.