Barnskötare, bas med Svenska som andraspråk grund

Barnskötare, bas med Svenska som andraspråk grundläggande 1600 poäng

Barnskötarutbildningen är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta med barn och ungdomar inom förskola, skola och fritidsverksamhet. Du kan även jobba som elevassistent på en skola. Detta kurspaket kombineras med studier i svenska språket.

Utbildningen är kostnadsfri och CSN berättigad. 

Studierna är på 100% eller heltid.

Detta får du om du väljer Sigma Academy
• I alla våra utbildningar ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande/praktik) där du får pröva dina kunskaper på riktigt.  
• Du får ett diplom/utbildningsbevis när du slutför studierna hos oss
• Hos oss får du lära dig olika moment genom att praktiskt testa arbetsmoment i vårt metodrum.
• Hos oss kan du välja att läsa utbildningen i klassrum eller på flex/distans.
• Hos oss har du möjlighet att få stöd på modersmål.

Du är välkommen att ansöka utbildningen via vuxenutbildningen i din hemkommun.

Dessa kurser ingår i kurspaketet:  
• Grundläggande vård och omsorg (GRUGRD0), 100 poäng
• Hälsopedagogik (HALHAL0), 100 poäng
• Kommunikation (PEDKOU0), 100 poäng
• Lärande och utveckling (PEDLÄR0), 100 poäng
• Människors miljöer (PEDMÄI0), 100 poäng
• Pedagogiska teorier och praktiker (PEDPED0), 100 poäng
• Pedagogiskt ledarskap (PEDPEG0), 100 poäng
• Etnicitet och kulturmöten (SOIETN0), 100 poäng
• Specialpedagogik 1 (SPCSPE01), 100 poäng
• Svenska som andraspråk grundläggande (GRNSVA2), 700 poäng

Förkunskaper:
Slutförd SFI utbildning eller motsvarande kunskaper i svenska.

Antagning till utbildningen sker kontinuerligt.

Kontakta din hemkommun för att söka till utbildningen.