Prövningsperioder VT och HT 2022:

Prövningsperiod 1
Vecka 11-14. 
Sista anmälningsdag för prövningsperiod 1 är 14 februari 2022

Prövningsperiod 2
Vecka 42-45. 
Sista anmälningsdag för prövningsperiod 2 är 1 september 2022

För frågor och anmälan till prövning på Sigma Academy maila till provning@sigmaacademy.se