Prövningsperioder 2020:

Prövningsperiod 1:
Sista anmälningsdag för prövningsperiod 1 är 1 december 2019
Prövningsperiod 1 vecka 8-10

Prövningsperiod 2:
Sista anmälningsdag för prövningsperiod 2 är 2 februari 2020
Prövningsperiod 2 vecka 16-19 

Prövningsperiod 3:
Sista anmälningsdag för prövningsperiod 3 är 3 september 2020
Prövningsperiod 3 vecka 42-45 

För frågor och anmälan till prövning på Sigma Academy maila till provning@sigmaacademy.se