Prövningsperioder HT2021:

Prövningsperiod 3:

Sista anmälningsdag för prövningsperiod 3 är 27 september 2021
Prövningsperiod 3 vecka 41. 

För frågor och anmälan till prövning på Sigma Academy maila till provning@sigmaacademy.se