Prövningsperioder VT 2023:

Prövningsperiod 1
Vecka 10. 
Sista anmälningsdag för prövningsperiod 1 är 6 februari 2023

Prövningsperiod 2
Vecka 20. 
Sista anmälningsdag för prövningsperiod 2 är 15 april 2023

För frågor och anmälan till prövning på Sigma Academy maila till provning@sigmaacademy.se