Kurslitteratur

Administration 1 Fakta och uppgifter 
ISBN: 9789147113965

Affärsjuridik – i praktiken (upplaga 2)
ISBN: 9789152345283

Affärskommunikation – Fakta och övningar
ISBN: 9789147116478

Akutsjukvård
ISBN: 978-91-523-1520-0

Anatomi och fysiologi 1
ISBN: 978-91-511-0534-5

Anatomi och fysiologi 2
ISBN: 978-91-511-0771-4

Barns lärande och växande, andra upplagan
ISBN: 978-91-51-10170-5

Engelska, grundläggande delkurs 1 och 2
Connect 1 
ISBN: 978-91-44-10596-3

Engelska, grundläggande delkurs 3 och 4
Connect 2 
ISBN: 978-91-44-10634-2

Echo 5 Main Issues
ISBN: 9789127427297

Echo 6 Main Issues
ISBN: 9789127427310

Entreprenörskap – Utveckling av företagande
ISBN: 9789147116263

Etik och människans livsvillkor
(Katri Cronlund)
ISBN: 978-91-523-3398-3

Etnicitet och kulturmöten
ISBN: 978-91-40-67832-4

Funktionsförmåga 1                 
ISBN: 978-91-511-0448-5

Funktionsförmåga 2
ISBN:978-91-511-0449-2

Goodwill Företagsekonomi 1 – Faktabok (andra upplagan)
ISBN: 9789152343456

Goodwill Företagsekonomi 1 – Uppgiftsbok (andra upplagan)
ISBN: 9789152349625

Goodwill Företagsekonomi 1 – Facit (andra upplagan)
ISBN: 97852351345

Goodwill Företagsekonomi 2 – Faktabok (upplaga 2)
ISBN: 9789152304839

Goodwill Företagsekonomi 2 – Uppgiftsbok (upplaga 2)
ISBN: 9789152304846

Gerontologi och geriatrik
ISBN: 978-91-511-0445-4

Grundläggande vård och omsorg
ISBN: 978-91-511-0202-3

Hälsopedagogik
(Tove Phillips)
ISBN: 978-91-40-69422-5 

Hälso- och sjukvård 1
ISBN: 978-91-511-0645-8

Hälso- och sjukvård 2
ISBN: 978-91-511-0646-5

Intern och Extern kommunikation – Lärobok
ISBN: 9789173792066

Intern och Extern kommunikation – Arbetsbok
ISBN: 9789173792073

Information och kommunikation 1 – Fakta & övningar
ISBN: 9789147100477

Kommunikation
ISBN 978-91-47-10774-2

Lärande och utveckling
ISBN: 978-91-523-1578-1

Matematik grundvux delkurs 1 och 2 
ISBN: 978-91-47-12549-4

Matematik grundvux delkurs 3
ISBN: 978-91-47-12551-7

Matematik grundvux delkurs 4
ISBN: 978-91-47-12552-4


Matematik 1a Vux
ISBN: 9789152317365

Matematik 5000 1b
ISBN: 978-91-27-42161-5
eller
Matematik 5000 1bc
ISBN: 978-91-27-43505-6

Matematik 5000 1bc
ISBN: 978-91-27-43505-6

Matematik 2a
ISBN: 9789152317358

Medicin 1
(Urban Gillå)
ISBN: 978-91-523-0222-4

Medicin 2
ISBN: 978-91-523-2593-3

Människors miljöer
ISBN 978-91-47-10350-8

Omvårdnad 1
ISBN: 978-91-511-0641-0

Omvårdnad 2
ISBN: 978-91-511-0642-7

Palliativ vård
ISBN: 9789152319291

Pedagogiskt ledarskap
ISBN 978-91-47-10370-6

Pedagogiska teorier och praktiker
ISBN 978-91-40-67829-4

PERSONAL administration – i praktiken Faktabok
ISBN: 9789147095087

PERSONAL administration – i praktiken Övningsbok
ISBN: 9789147095094

Psykiatri 1
ISBN: 978-91-523-0759-5

Psykiatri 2
ISBN: 978-91-511-0531-4

Psykologi 1
ISBN: 978-91-511-0327-3

Goodwill Redovisning 2 – Faktabok (upplaga 2)
ISBN: 9789152354148

Goodwill Redovisning 2 – Uppgiftsbok & lösningar (upplaga 2)
ISBN: 9789152354254

Skapande verksamhet 
ISBN: 978-91-40-67836-2

Social omsorg 1
ISBN: 978-91-511-0538-3

 

Social omsorg 2
ISBN: 978-91-5110539-0

Specialpedagogik 1
(Sonja Svensson Höstfält)
ISBN: 978-91-523-3197-2

Fortsätt framåt – svenska som andraspråk grundläggande nivå

ISBN: 9789188229090

Kontext. Svenska som andraspråk 1
ISBN: 978-91-44-08322-3

Kontext. Svenska som andraspråk 2-3
ISBN: 978-91-44-10345-7