← Tillbaka

Kombinationsutbildning:

Undersköterska i kombination med SFI

Undersköterska i kombination med SFI, 2400 poäng

I denna utbildning ingår svenska för invandrare – SFI.

Kurspaketet undersköterska är en yrkesutbildning för dig som är intresserad av ett arbete med människor. Efter utbildningen kan du arbeta som undersköterska, vårdare, personlig assistent och liknande yrken.
Detta kurspaket kombineras med studier i svenska språket.

Utbildningen är kostnadsfri och CSN berättigad.

Studierna är på heltid, 100 %.

Detta får du om du väljer Sigma Academy
• I alla våra utbildningar ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande/praktik)
• Du får ett diplom/utbildningsbevis när du slutför studierna hos oss
• Hos oss får du praktisk träning och förberedelse i våra metodrum

Du är välkommen att ansöka utbildningen via vuxenutbildningen i din hemkommun.

Dessa kurser ingår i kurspaketet:
• Anatomi och fysiologi 1 (ANOANA01), 50 poäng
• Anatomi och fysiologi 2 (ANOANA02), 50 poäng
• Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 (FUTFUN01), 100 poäng
• Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 (FUTFUN02), 100 poäng
• Gerontologi och geriatrik (GERGER0), 100 poäng
• Psykiatri 1 (PSYPSY01), 100 poäng
• Psykiatri 2 (PSYPSK02), 100 poäng
• Psykologi 1 (PSKPSY01), 50 poäng
• Hälso- och sjukvård 1 (HAOHAL01), 100 poäng
• Hälso- och sjukvård 2 (HAOHAL02), 100 poäng
• Omvårdnad 1 (OMVOMV01), 100 poäng
• Omvårdnad 2 (OMVOMV02), 100 poäng
• Samhällskunskap 1a1 (SAMSAM01a1), 50 poäng
• Social omsorg 1 (SOASOC01), 100 poäng
• Social omsorg 2 (SOASOC02), 100 poäng
• Vård och omsorg – specialisering (VADVAD00S), 100 poäng
• Utbildning i svenska för invandrare kurs D (SFIKUD92, SFIKUD93)
• Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 1 (GRNSVAA), 100 poäng
• Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 2 (GRNSVAB), 200 poäng
• Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 3 (GRNSVAC), 200 poäng
• Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 4 (GRNSVAD), 200 poäng
• Svenska som andraspråk 1 (SVASVA01), 100 poäng

Förkunskaper:
Godkänt betyg i SFI kurs C (stv. 2 eller 3) eller motsvarande kunskaper. Nivåtest för att säkerställa sökande elevers språkliga förkunskaper.