← Tillbaka

Kombinationsutbildning:

Barnskötare i kombination med SFI

Barnskötare i kombination med SFI, 2200 poäng

I denna utbildning ingår svenska för invandrare – SFI.

Barnskötarutbildningen är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta med barn och ungdomar inom förskola, skola och fritidsverksamhet.

Utbildningen är kostnadsfri och CSN berättigad. Studierna är på 100%, heltid.

Detta får du om du väljer Sigma Academy
• I alla våra utbildningar ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande/praktik)
• Du får ett diplom/utbildningsbevis när du slutför studierna hos oss
• Hos oss får du praktisk träning och förberedelse i våra metodrum

Du är välkommen att ansöka utbildningen via vuxenutbildningen i din hemkommun.

Dessa kurser ingår i kurspaketet:
• Grundläggande vård och omsorg (GRUGRD0), 100 poäng
• Hälsopedagogik (HALHAL0), 100 poäng
• Kommunikation (PEDKOU0), 100 poäng
• Lärande och utveckling (PEDLÄR0), 100 poäng
• Människors miljöer (PEDMÄI0), 100 poäng
• Pedagogiska teorier och praktiker (PEDPED0), 100 poäng
• Pedagogiskt ledarskap (PEDPEG0), 100 poäng
• Etnicitet och kulturmöten (SOIETN0), 100 poäng
• Specialpedagogik 1 (SPCSPE01), 100 poäng
• Utbildning i svenska för invandrare kurs D (SFIKUD92, SFIKUD93)
• Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 1 (GRNSVAA), 100 poäng
• Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 2 (GRNSVAB), 200 poäng
• Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 3 (GRNSVAC), 200 poäng
• Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 4 (GRNSVAD), 200 poäng

Förkunskaper:
Godkänt betyg i SFI kurs C (stv. 2 eller 3) eller motsvarande kunskaper. Nivåtest för att säkerställa sökande elevers språkliga förkunskaper.