← Tillbaka

Kombinationsutbildning:

Barnskötare kombination GRNSVA

Barnskötare kombination GRNSVA, 2000 poäng

Barnskötarutbildningen är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta med barn och ungdomar inom förskola, skola och fritidsverksamhet.

Detta kurspaket kombineras med studier i svenska språket.

Utbildningen är kostnadsfri och CSN berättigad. Studierna är på 100%, heltid.

Detta får du om du väljer Sigma Academy
• I alla våra utbildningar ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande/praktik)
• Du får ett diplom/utbildningsbevis när du slutför studierna hos oss
• Hos oss får du praktisk träning och förberedelse i våra metodrum

Du är välkommen att ansöka utbildningen via vuxenutbildningen i din hemkommun.

Dessa kurser ingår i kurspaketet:
• Grundläggande vård och omsorg (GRUGRD0), 100 poäng
• Hälsopedagogik (HALHAL0), 100 poäng
• Kommunikation (PEDKOU0), 100 poäng
• Lärande och utveckling (PEDLÄR0), 100 poäng
• Människors miljöer (PEDMÄI0), 100 poäng
• Pedagogiska teorier och praktiker (PEDPED0), 100 poäng
• Pedagogiskt ledarskap (PEDPEG0), 100 poäng
• Etnicitet och kulturmöten (SOIETN0), 100 poäng
• Specialpedagogik 1 (SPCSPE01), 100 poäng
• Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 1 (GRNSVAA), 100 poäng
• Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 2 (GRNSVAB), 200 poäng
• Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 3 (GRNSVAC), 200 poäng
• Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 4 (GRNSVAD), 200 poäng

Förkunskaper:
Godkänt betyg i SFI kurs D eller motsvarande kunskaper