Kommande prövningsperioder:

Prövningsperiod 3:
Sista anmälningsdag för prövningsperiod 3 är 1 juni 2019
Prövningsperiod 3 vecka 36-38

Prövningsperiod 4:
Sista anmälningsdag för prövningsperiod 4 är 1 augusti
Prövningsperiod 4 vecka 40-43

För frågor och anmälan till prövning på Sigma Academy maila till provning@sigmaacademy.se