Ekonomiassistent + Svenska som andraspråk eller SFI

Ekonomiassistent med grundläggande svenska som andraspråk alternativt svenska för invandrare - SFI

Som ekonomiassistent arbetar du inom något eller flera av områdena: administration, personal, ekonomi, redovisning, order, försäljning, inköp, lager, leverans och distribution, spedition eller motsvarande.

Som ekonomiassistent kommer du även att kunna arbeta som administratör. I arbetsuppgifterna som ekonomiassistent ingår att ta hand om företagets bokföring, fakturor och att kontrollera så att uppgifter stämmer med kvitton/reseräkningar. Utöver detta kan du som ekonomiassistent även ha hand om löner och skatteuppgifter.

Som ekonomiassistent kommer du att jobba som exempelvis ekonomiassistent, redovisningsassistent eller löneadministratör inom:
· Statliga verksamheter
· Landsting
· Kommuner
· Privata företag
· Ideella organisationer/intresseorganisationer

Studierna är på heltid. 100%. Väljer du att läsa i klassrum erbjuder vi lärarledda lektioner tre dagar i veckan i våra lokaler i Kista, Kistagången 19.

 

Dessa kurser ingår i kurspaketet:
• · Administration 1 (ADMADM01)
· Personaladministration (ADMPER0)
· Entreprenörskap och företagande (FÖRENT0)
· Företagsekonomi 1 (FÖRFÖR01)
· Företagsekonomi 2 (FÖRFÖR02)
· Redovisning 2 (FÖRRED02)
· Information och kommunikation 1 (INFINF01)
· Affärsjuridik (JURAFF0)
Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 2 (GRNSVAB)
• Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 3 (GRNSVAC)
• Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 4 (GRNSVAB)

Studietid:
25 veckor inkl. APL (arbetsplatsförlagd lärande)

Diplom och intyg:
Efter avslutad utbildning får du betyg samt diplom som bevis på dina yrkeskunskaper.

Förkunskaper:
SFI B eller motsvarande

Antagning till utbildningen sker kontinuerligt.       

Kontakta din hemkommun för att söka till utbildningen.