Barnskötare + SFI eller Svenska som andraspråk grund

Barnskötare bas med grundläggande svenska som andraspråk alternativt svenska för invandrare - SFI

I denna utbildning/kurspaket ingår grundläggande svenska som andraspråk alternativt svenska för invandrare – SFI.

Barnskötarutbildningen är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta med barn och ungdomar inom förskola, skola och fritidsverksamhet. Du kan även jobba som elevassistent på en skola.

Under utbildningen läser du kurser som pedagogiskt ledarskap, lärande och utveckling och specialpedagogik. I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) där du får göra praktik på en arbetsplats såsom förskola eller skola. Hos oss kan du välja att läsa utbildningen i klassrum eller på flex/distans.

Utbildningen är kostnadsfri och CSN berättigad. Du är välkommen att ansöka utbildningen via vuxenutbildningen i din hemkommun.

Studierna är på 100% eller heltid. Väljer du att läsa i klassrum erbjuder vi lärarledda lektioner tre dagar i veckan i våra loaler i Kista, Kistagången 19.

Dessa kurser ingår i kurspaketet:
• Grundläggande vård och omsorg (GRUGRD0)
• Hälsopedagogik (HALHAL0)
• Kommunikation (PEDKOU0)
• Lärande och utveckling (PEDLÄR0)
• Människors miljöer (PEDMÄI0)
• Pedagogiska teorier och praktiker (PEDPED0)
• Pedagogiskt ledarskap (PEDPEG0)
• Etnicitet och kulturmöten (SOIETN0)
• Specialpedagogik 1 (SPCSPE01)
Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 2 (GRNSVAB)*
• Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 3 (GRNSVAC)*
• Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 4 (GRNSVAD)*
* Alternativt Svenska för invandrare – SFI  

Förkunskaper:
Betyg i SFI B eller motsvarande.

Antagning till utbildningen sker kontinuerligt.    

Kontakta din hemkommun för att söka till utbildningen.