sfi

Vill du lära dig svenska?
Läs SFI hos oss.

SFI är utbildning för dig som vill och behöver lära dig svenska språket.
Att lära sig svenska är viktigt för att kunna leva i Sverige.
Eftersom språket är viktigt oavsett om du ska arbeta, studera eller bara leva i Sverige är utbildningen öppen för alla både unga vuxna. 

På Sigma Academy har du möjlighet att läsa SFI på samtliga nivåer från SFI kurs A till SFI kurs D och inom samtliga studievägar.
SFI är för dig som önskar utveckla din förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska i vardags-, samhälls- och arbetsliv. 

Du som önskar och behöver kan få modersmålsstöd när du studerar hos oss.

Vanliga frågor

Du som behöver lära dig svenska och har fyllt 16 år har rätt att studera SFI om du bor i Sverige. De finns ingen över ålders gräns för att läsa SFI.

För att ansöka till SFI ska du vända dig till din hemkommun.

Att lära sig ett nytt språk tar olika lång tid för människor. Hur lång tid det kommer att ta för dig beror på hur mycket svenska du kan när du börjar studera, om du gått i skolan tidigare, vilka språk du talar och många andra saker. Om du studerar mycket och kan fokusera på dina studier kan du lära dig snabbare.

Ja, när du är klar med en kurs får du alltid betyg.

Ja, du kan praktisera och studera samtidigt.

Ja, du kan arbeta och studera samtidigt. Dina studier läggs upp flexibelt och du studerar när det passar dig.

•  Du kan få stöd och hjälp på modersmål. Vi har lärare och personal som tillsammans talar över 10 olika språk.
  Du kan bland annat få hjälp på arabiska, somaliska, tigrinja, ryska, persiska och dari.
•  Du får låna läromedel på skolan.
•  Du kan studera flexibelt.
•  Du får undervisning av duktiga, erfarna och utbildade lärare.
•  Våra lärare jobbar aktivt i klassrummet