gymnasial

Gymnasial nivå

Du som behöver komplettera din utbildning för vidare studier kan läsa på gymnasienivå. Dessa kurser är också för dig som vill vidareutveckla dig och läsa mer efter grundläggande nivå.

Studierna utformas efter dina kunskaper och förutsättningar och givetvis studerar du i din egen takt.

Samtliga av våra kurser är studiemedelsberättigade.

Som elev på Sigma Academy har du möjlighet att låna läromedel på skolan.

Studiestart 2020:

Grundläggande nivå, flex 2020
Startdatum          Sökbar till och med
2020-01-06            2019-10-31
2020-03-16            2020-01-09
2020-05-25            2020-03-19
2020-08-17            2020-06-11
2020-10-26            2020-08-20   

Grundläggande nivå,  webb 2020
Startdatum          Sökbar till och med
2019-12-02            2019-10-03
2020-01-06            2019-10-31
2020-02-17            2019-12-05
2020-03-16            2020-01-09
2020-04-13            2020-02-06
2020-05-25            2020-03-19
2020-08-17            2020-06-11
2020-10-26            2020-08-20
2020-11-30            2020-10-01

gron

Nedan ser du de kurser på gymnasial nivå som vi erbjuder idag.

Kurskod: ENGENG05
Poäng: 100 poäng
Studieform: Fasta tider i grupp, individuellt anpassade studier eller webb
Startdatum: 4ggr/år

Kurskod: ENGENG06
Poäng: 100 poäng
Studieform: Fasta tider i grupp, individuellt anpassade studier eller webb
Startdatum: 4ggr/år

Matematik 1a MATMAT01a

Matematik 1b MATMAT01b

Matematik 1c MATMAT01c

Matematik 1a MATMAT02a

Matematik 2b MATMAT02b

Matematik 2c MATMAT02c

Matematik 3b MATMAT03b

Matematik 3c MATMAT03c

Svenska 1 SVESVE01

Svenska 2 SVESVE02

Kurskod : SVASVA01
Poäng: 100 poäng
Studieform: Fasta tider i grupp, individuellt anpassade studier eller webb
Startdatum: 4ggr/år

Ansök till kursen här

Kurskod: SVASVA02
Poäng: 100 poäng
Studieform: Fasta tider i grupp, individuellt anpassade studier eller webb
Startdatum: 4ggr/år