Undersköterska, fördjupning

Undersköterska, fördjupning 400 poäng

Denna utbildning är för dig som tidigare läst undersköterska bas och vill fortsätta med en fördjupning. Om du til exempel läst undersköterska bas med SFI och är klar med den utbildningen, är du välkommen att söka en fördjupning hos oss.  

Utbildningen är kostnadsfri och CSN berättigad. 

Studierna är på 100 % eller heltid. 

Detta får du om du väljer Sigma Academy
• I alla våra utbildningar ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande/praktik) där du får pröva dina kunskaper på riktigt.
• Hos oss kan du välja att läsa utbildningen i klassrum eller på flex/distans.
• Du får ett diplom/utbildningsbevis när du slutför studierna hos oss
• Hos oss får du lära dig olika moment genom att praktiskt testa arbetsmoment i vårt metodrum.

Du är välkommen att ansöka utbildningen via vuxenutbildningen i din hemkommun. 

Dessa kurser ingår i kurspaketet:
• Medicin 2, (MEDMED02), 100 poäng
• Akutsjukvård, (SJUAKU0), 200 poäng
• Vård och omsorg specialisering, (VADVAR00S), 100 poäng

Förkunskaper:
Godkända resultat i undersköterska bas eller nedanstående kurser:
• Hälsopedagogik (HALHAL0), 100 poäng
• Medicin 1 (MEDMED01), 150 poäng
• Etik och människans livsvillkor (MÄNETI0), 100 poäng
• Psykiatri 1 (PSYPSY01), 100 poäng
• Psykologi 1 (PSKPSY01), 50 poäng
• Specialpedagogik 1 (SPCSPE01), 100 poäng
• Vård- och omsorgsarbete 1 (VÅRVÅR01), 200 poäng
• Vård- och omsorgsarbete 2 (VÅRVÅR02), 150 poäng

Antagning till utbildningen sker kontinuerligt.  

Kontakta din hemkommun för att söka till utbildningen.