Elevassistent Fördjupning

Elevassistent, fördjupning 400 poäng

Denna utbildning är för dig som tidigare läst barnskötare bas och vill studera vidare en fördjupning till elevassistent.

Barnskötarutbildningen är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta med barn och ungdomar inom förskola, skola och fritidsverksamhet. Du kan även jobba som elevassistent på en skola.

Utbildningen är kostnadsfri och CSN berättigad.

Studierna är på 100 % eller heltid.

Detta får du om du väljer Sigma Academy
• I alla våra utbildningar ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande/praktik) där du får pröva dina kunskaper på riktigt.
• Hos oss kan du välja att läsa utbildningen i klassrum eller på flex/distans.
• Du får ett diplom/utbildningsbevis när du slutför studierna hos oss
• Hos oss får du lära dig olika moment genom att praktiskt testa arbetsmoment i vårt metodrum.


Dessa kurser ingår i kurspaketet:
• Pedagogiskt arbete, (PEGPEA0), 200 poäng
• Specialpedagogik 2, (SPCSPE02), 100 poäng
• Barns lärande och växande, (PEDBAS0), 100 poäng

Förkunskaper:
Godkända resultat i barnskötare bas utbildningen

Antagning till utbildningen sker kontinuerligt.

Kontakta din hemkommun för att söka till utbildningen.