Undersköterska bas med SFI

Undersköterska bas med SFI 2460 poäng

I denna utbildning/kurspaket ingår svenska för invandrare –  SFI.

Kurspaketet undersköterska är en yrkesutbildning för dig som är intresserad av ett arbete med människor. Efter utbildningen kan du arbeta som undersköterska, vårdare, personlig assistent och liknande yrken. I denna utbildning läser du yrkesutbildningen samtidigt som du läser SFI och lär dig svenska. 

Utbildningen är kostnadsfri och CSN berättigad.

Studierna är på heltid, 100 %. 

Detta får du om du väljer Sigma Academy
• I alla våra utbildningar ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande/praktik) där du får pröva dina kunskaper på riktigt.
• Du får ett diplom/utbildningsbevis när du slutför studierna hos oss
• Hos oss får du lära dig olika moment genom att praktiskt testa arbetsmoment i vårt metodrum.
• Hos oss har du möjlighet att få stöd på modersmål.

Du är välkommen att ansöka utbildningen via vuxenutbildningen i din hemkommun. 

Dessa kurser ingår i kurspaketet:
• Anatomi och fysiologi 1 (ANOANA01), 50 poäng
• Anatomi och fysiologi 2 (ANOANA02), 50 poäng
• Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 (FUTFUN01), 100 poäng
• Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 (FUTFUN02), 100 poäng
Gerontologi och geriatrik (GERGER0), 100 poäng
• Psykiatri 1 (PSYPSY01), 100 poäng 
• Psykiatri 2 (PSYPSK02), 100 poäng
• Psykologi 1 (PSKPSY01), 50 poäng
• Hälso- och sjukvård 1 (HAOHAL01), 100 poäng
• Hälso- och sjukvård 2 (HAOHAL02), 100 poäng
• Omvårdnad 1 (OMVOMV01), 100 poäng
• Omvårdnad 2 (OMVOMV02), 100 poäng
• Samhällskunskap 1a1 (SAMSAM01a1), 50 poäng
• Social omsorg 1 (SOASOC01), 100 poäng
• Social omsorg 2 (SOASOC02), 100 poäng
• Vård och omsorg – specialisering (VADVAD00S), 100 poäng
• Svenska som andraspråk 1 (SVASVA01), 100 poäng
• Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 1, (GRNSVAA), 100 poäng
• Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 2, (GRNSVAB), 200 poäng
• Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 3, (GRNSVAC), 200 poäng
• Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 4, (GRNSVAD), 200 poäng
• Yrkessvenska 1 (GRNORI21F), 200 poäng
• Orienteringskurs kursintroduktion (GRNORI21C), 60 poäng
• SFI, svenska för invandrare 
 
Förkunskaper:
Godkänd kartläggning som genomförs på skolan

Antagning till utbildningen sker kontinuerligt.
  

Kontakta din hemkommun för att söka till utbildningen.