Undersköterska bas med SFI

Undersköterska bas med SFI 1150 poäng

I denna utbildning/kurspaket ingår svenska för invandrare –  SFI.

Kurspaketet undersköterska är en yrkesutbildning för dig som är intresserad av ett arbete med människor. Efter utbildningen kan du arbeta som undersköterska, vårdare, personlig assistent och liknande yrken. I denna utbildning läser du yrkesutbildningen samtidigt som du läser SFI och lär dig svenska. 

Utbildningen är kostnadsfri och CSN berättigad.

Studierna är på heltid, 100 %. 

Detta får du om du väljer Sigma Academy
• I alla våra utbildningar ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande/praktik) där du får pröva dina kunskaper på riktigt.
• Du får ett diplom/utbildningsbevis när du slutför studierna hos oss
• Hos oss får du lära dig olika moment genom att praktiskt testa arbetsmoment i vårt metodrum.
• Hos oss har du möjlighet att få stöd på modersmål.

Du är välkommen att ansöka utbildningen via vuxenutbildningen i din hemkommun. 

Dessa kurser ingår i kurspaketet:
• Hälsopedagogik (HALHAL0), 100 poäng
• Medicin 1 (MEDMED01), 150 poäng
• Etik och människans livsvillkor (MÄNETI0), 100 poäng
• Psykiatri 1 (PSYPSY01), 100 poäng
• Psykologi 1 (PSKPSY01), 50 poäng
• Specialpedagogik 1 (SPCSPE01), 100 poäng
• Vård- och omsorgsarbete 1 (VÅRVÅR01), 200 poäng
• Vård- och omsorgsarbete 2 (VÅRVÅR02), 150 poäng
• Yrkessvenska 1 (GRNORI21F), 200 poäng
• SFI, svenska för invandrare 

Förkunskaper:
Godkänd kartläggning som genomförs på skolan

Antagning till utbildningen sker kontinuerligt.
  

Kontakta din hemkommun för att söka till utbildningen.