Barnskötare i kombination med SFI

Barnskötare i kombination med SFI

I denna utbildning/kurspaket ingår svenska för invandrare – SFI.

Barnskötarutbildningen är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta med barn och ungdomar inom förskola, skola och fritidsverksamhet. Du kan även jobba som elevassistent på en skola.

Utbildningen är kostnadsfri och CSN berättigad. Studierna är på 100%, heltid. 

Detta får du om du väljer Sigma Academy
• I alla våra utbildningar ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande/praktik) där du får pröva dina kunskaper på riktigt.  
• Du får ett diplom/utbildningsbevis när du slutför studierna hos oss
• Hos oss får du lära dig olika moment genom att praktiskt testa arbetsmoment i vårt metodrum.
• Hos oss har du möjlighet att få stöd på modersmål.

Du är välkommen att ansöka utbildningen via vuxenutbildningen i din hemkommun.

Dessa kurser ingår i kurspaketet:
• Grundläggande vård och omsorg (GRUGRD0), 100 poäng
• Hälsopedagogik (HALHAL0), 100 poäng
• Kommunikation (PEDKOU0), 100 poäng
• Lärande och utveckling (PEDLÄR0), 100 poäng
• Människors miljöer (PEDMÄI0), 100 poäng
• Pedagogiska teorier och praktiker (PEDPED0), 100 poäng
• Pedagogiskt ledarskap (PEDPEG0), 100 poäng
• Etnicitet och kulturmöten (SOIETN0), 100 poäng
• Specialpedagogik 1 (SPCSPE01), 100 poäng
• Yrkessvenska 1 (GRNORI21F), 200 poäng
• Svenska för invandrare – SFI  

Förkunskaper:
Godkänd kartläggning som genomförs på skolan

Antagning till utbildningen sker kontinuerligt.    

Kontakta din hemkommun för att söka till utbildningen.