gymnasial

Gymnasial nivå

Du som behöver komplettera din utbildning för vidare studier kan läsa på gymnasienivå. Dessa kurser är också för dig som vill vidareutveckla dig och läsa mer efter grundläggande nivå. 

Studierna utformas efter dina kunskaper och förutsättningar och givetvis studerar du i din egen takt.

Samtliga av våra kurser är studiemedelsberättigade.

Nedan ser du vår kursutbud på gymnasial nivå

Engelska 5
Kurskod: ENGENG05
Poäng: 100 poäng

Engelska 6
Kurskod:ENGENG06
Poäng: 100 poäng

Matematik 1a
Kurskod: MATMAT01a
Poäng: 100 poäng

Matematik 1b
Kurskod: MATMAT01b
Poäng: 100 poäng

Matematik 1c
Kurskod: MATMAT01c
Poäng: 100 poäng

Matematik 2a
Kurskod: MATMAT02a
Poäng: 100 poäng

Matematik 2b
Kurskod: MATMAT02b
Poäng: 100 poäng

Matematik 2c
Kurskod: MATMAT02c
Poäng: 100 poäng

Matematik 3b
Kurskod: MATMAT03b
Poäng: 100 poängåll

Matematik 3c
Kurskod: MATMAT03c
Poäng: 100 poäng

Svenska 1 
Kurskod: SVESVEo1
Poäng: 100 poäng

Svenska 2 
Kurskod: SVESVEo2
Poäng: 100 poäng

Svenska som andraspråk 1 
Kurskod: SVASVA01
Poäng: 100 poäng

Svenska som andraspråk 2 
Kurskod: SVASVA02
Poäng: 100 poäng