VÄLKOMMEN TILL

SIGMA ACADEMY STOCKHOLM

Sigma Academy är för dig som vill studera för personlig eller yrkesmässig utveckling. 

Vi erbjuder utbildning för vuxna som vill studera svenska för invandrare, SFI, grundläggande- och gymnasiala kurser eller yrkesutbildning.

Vi jobbar för att du ska vara framgångsrik i dina studier och uppnå dina studiemål. Hos oss får du den utbildning, undervisning och stöd du behöver.

VÅRA UTBILDNINGAR

VILL DU LÄRA DIG SVENSKA?

BEHÖVER DU LÄSA GRUNDLÄGGANDE NIVÅ?

BEHÖVER DU LÄSA IN GYMNASIET?

Läs SFI hos oss.

Vi erbjuder dig individuella studier med flexibelt upplägg och där du har all stöd och hjälp du behöver för att så snabbt som möjligt lära dig svenska.

Hos oss kan du läsa in grundskolekompetens. Utbildningen är öppen både för dig som önskar komplettera betyg för vidare studier eller inför en yrkesutbildning. Kurserna motsvarar grundskolenivå från år 4-9.

Läs in gymnasienivå, komplettera eller höj dina betyg hos oss. Hos oss blir du väl förberedd för vidare studier.

VILL DU GÅ EN YRKESUTBILDNING?

VILL DU GÅ EN YRKESUTBILDNING OCH LÄSA SVENSKA SOM ANDRASPRÅK ELLER SFI SAMTIDIGT?

Vi erbjuder dig yrkesutbildning där teori varvas med praktik så att du är väl förberedd för arbetslivet som väntar.

Kombinationsutbildningar innebär att du läser en yrkesutbildning tillsammans med svenska som andraspråk grundläggande eller SFI.

Arbetsmarknadstjänster

Sigma Academy arbetsmarknadstjänster är för dig som står långt ifrån arbetsmarknaden och har som mål att få ett arbete. 

Vi har erfarenhet av stöttning och vägledning för att du ska hitta din väg in på arbetsmarknaden eller vidarestudier.

Sigma Academy är en auktoriserad leverantör genom Sundbyberg Stad inom arbetsmarknadstjänster.
Hos oss får du personlig och individuell handledning och vägledning om vad just du behöver och utifrån dina mål och förutsättningar. Du får information om arbete och yrkesval, studier och hur man går tillväga för att starta eget företag och bli självförsörjande.

Hos oss får du hjälp med bland annat:
• Coachning med språkstöd
• Studie- och yrkesvägledning
• Kartläggning och fördjupad kunskap om dina styrkor
• Få tillgång till vårt nätverk och våra samarbetspartners
• Skriva CV och personligt brev
• Sätta upp olika mål både på kort och lång sikt.
• Hitta lämpligt arbete eller praktikplats
• Intervjuträning Hur går det till?

Kontakta din handläggare/arbetsmarknadskonsult vid Sundbyberg Stad som vet om du kan eller har rätt att delta i arbetsmarknadstjänsten.

Berätta för din handläggare att du önskar delta i tjänsten hos Sigma Academy. Din handläggare gör bedömning och avgör om du kan börja.