gymnasial

Gymnasial nivå

Inom grundläggande vuxenutbildning (GRUV) läser du in grundskolekompetens.
Utbildningen är öppen både för dig som är ny i Sverige och för dig som är svensk och önskar komplettera sina betyg för vidare studier. Studierna utformas efter dina kunskaper och förutsättningar och givetvis studerar du i din egen takt.
Kurserna motsvarar grundskolenivå från år 4-9.

Som elev på Sigma Academy får du låna läromedel på skolan.

Preliminära starter i Västerås

Grundläggande nivå,  Flex 
2019
Startdatum          Sökbar från och med          Sökbar till och med
2018-10-29                                                              2018-08-23
2019-01-07            2018-08-24                              2018-11-01
2019-03-18            2018-11-02                              2019-01-10
2019-05-27            2019-01-11                              2019-03-21
2019-08-19            2019-03-22                              2019-06-13
2019-10-28            2019-06-14                              2019-08-22

Grundläggande nivå,  Webb 
2019
Startdatum          Sökbar från och med          Sökbar till och med
2018-10-29                                                              2018-08-23
2018-12-03                                                              2018-10-04    
2019-01-07            2018-10-05                              2018-11-01
2019-02-18            2018-11-02                              2018-12-06
2019-03-18            2018-12-07                              2019-01-10
2019-04-15            2019-01-11                              2019-02-07
2019-05-27            2019-02-08                              2019-03-21
2019-08-19            2019-03-22                              2019-06-13
2019-10-28            2019-06-14                              2019-08-22
2019-12-02            2019-08-23                              2019-10-03

gron

Nedan ser du de kurser på gymnasial nivå som vi erbjuder idag.

Kurskod: ENGENG05
Poäng: 100 poäng
Studieform: Fasta tider i grupp, individuellt anpassade studier eller webb
Startdatum: 4ggr/år

Kurskod: ENGENG06
Poäng: 100 poäng
Studieform: Fasta tider i grupp, individuellt anpassade studier eller webb
Startdatum: 4ggr/år

Matematik 1a MATMAT01a

Matematik 1b MATMAT01b

Matematik 1c MATMAT01c

Matematik 1a MATMAT02a

Matematik 2b MATMAT02b

Matematik 2c MATMAT02c

Matematik 3a MATMAT03a

Matematik 3b MATMAT03b

Matematik 3c MATMAT03c

Svenska 1 SVESVE01

Svenska 2 SVESVE02

Kurskod : SVASVA01
Poäng: 100 poäng
Studieform: Fasta tider i grupp, individuellt anpassade studier eller webb
Startdatum: 4ggr/år

Ansök till kursen här

Kurskod: SVASVA02
Poäng: 100 poäng
Studieform: Fasta tider i grupp, individuellt anpassade studier eller webb
Startdatum: 4ggr/år