gymnasial

Gymnasial nivå

Inom grundläggande vuxenutbildning (GRUV) läser du in grundskolekompetens.
Utbildningen är öppen både för dig som är ny i Sverige och för dig som är svensk och önskar komplettera sina betyg för vidare studier. Studierna utformas efter dina kunskaper och förutsättningar och givetvis studerar du i din egen takt.
Kurserna motsvarar grundskolenivå från år 4-9.

Som elev på Sigma Academy får du låna läromedel på skolan.

Preliminära starter i Västerås

Grundläggande nivå, flex 2020
Startdatum          Sökbar till och med
2020-01-06            2019-10-31
2020-03-16            2020-01-09
2020-05-25            2020-03-19
2020-08-17            2020-06-11
2020-10-26            2020-08-20   

Grundläggande nivå,  webb 2020
Startdatum          Sökbar till och med
2019-12-02            2019-10-03
2020-01-06            2019-10-31
2020-02-17            2019-12-05
2020-03-16            2020-01-09
2020-04-13            2020-02-06
2020-05-25            2020-03-19
2020-08-17            2020-06-11
2020-10-26            2020-08-20
2020-11-30            2020-10-01

gron

Nedan ser du de kurser på gymnasial nivå som vi erbjuder idag.

Kurskod: ENGENG05
Poäng: 100 poäng
Studieform: Fasta tider i grupp, individuellt anpassade studier eller webb
Startdatum: 4ggr/år

Kurskod: ENGENG06
Poäng: 100 poäng
Studieform: Fasta tider i grupp, individuellt anpassade studier eller webb
Startdatum: 4ggr/år

Matematik 1a MATMAT01a

Matematik 1b MATMAT01b

Matematik 1c MATMAT01c

Matematik 1a MATMAT02a

Matematik 2b MATMAT02b

Matematik 2c MATMAT02c

Matematik 3a MATMAT03a

Matematik 3b MATMAT03b

Matematik 3c MATMAT03c

Svenska 1 SVESVE01

Svenska 2 SVESVE02

Kurskod : SVASVA01
Poäng: 100 poäng
Studieform: Fasta tider i grupp, individuellt anpassade studier eller webb
Startdatum: 4ggr/år

Ansök till kursen här

Kurskod: SVASVA02
Poäng: 100 poäng
Studieform: Fasta tider i grupp, individuellt anpassade studier eller webb
Startdatum: 4ggr/år