VILL DU GÅ EN YRKESUTBILDNING INOM VÅRD OCH OMSORG?

Här nedan ser du vilka utbildningar vi erbjuder inom
Vård och omsorg.

Undersköterska, bas

Undersköterska, bas med Svenska som andraspråk grund

Undersköterska, bas med Svenska som andraspråk 1 och samhällskunskap

Vård och omsorgsprogrammet är en yrkesutbildning för dig som är intresserad av att arbete med människor.

Vård och omsorgsprogrammet är en yrkesutbildning för dig som är intresserad av att arbete med människor.

Vård och omsorgsprogrammet är en yrkesutbildning för dig som är intresserad av att arbete med människor.

Undersköterska, fördjupning

Vård och omsorgsprogrammet är en yrkesutbildning för dig som är intresserad av att arbete med människor.