Barn och fritid

Här nedan ser du vilka utbildningar vi erbjuder inom
Barn och fritid.

Barnskötare, bas

Barnskötare, bas med svenska som andraspråk grund

Barnskötare, bas med svenska som andraspråk 1 och samhällskunskap

Barnskötarutbildningen är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta med barn och ungdomar inom förskola, skola och fritidsverksamhet.

Barnskötarutbildningen är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta med barn och ungdomar inom förskola, skola och fritidsverksamhet.

Barnskötarutbildningen är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta med barn och ungdomar inom förskola, skola och fritidsverksamhet.

Barnskötare, fördjupning

Elevassistent, fördjupning

Barnskötarutbildningen är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta med barn och ungdomar inom förskola, skola och fritidsverksamhet.

Barnskötarutbildningen är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta med barn och ungdomar inom förskola, skola och fritidsverksamhet.