Undersköterska + Svenska som andraspråk eller SFI

Undersköterska bas med grundläggande svenska som andraspråk alternativt svenska för invandrare

I denna utbildning/kurspaket ingår grundläggande svenska som andraspråk alternativt svenska för invandrare – SFI.

Vård och omsorgsprogrammet är en yrkesutbildning för dig som är intresserad av att arbete med människor. Under utbildningen läser du bland annat kurserna: Vård- och omsorgsarbete, Medicin 1, Psykiatri. Efter utbildningen kan arbete som undersköterska, vårdare, personlig assistent beroende på vilken inriktning du väljer. Du kan välja fyra olika inriktningar efter du har läst denna utbildning. Du kan välja bl.a. äldreomsorg, hälso och sjukvård, psykiatri eller funktionsnedsättning.

I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) där du får pröva dina kunskaper på riktigt på till t.ex. ett sjukhus, omsorgsboende, hemtjänst eller vårdcentral. Hos oss kan du välja att läsa utbildningen i klassrum eller på flex/distans. Utbildningen är kostnadsfri och CSN berättigad. Du är välkommen att ansöka utbildningen via vuxenutbildningen i din hemkommun. 

Studierna är på 100% eller heltid. Väljer du att läsa i klassrum erbjuder vi lärarledda lektioner tre dagar i veckan i våra lokaler i Kista, Kistagången 19.

Dessa kurser ingår i kurspaketet:
• Hälsopedagogik (HALHAL0)
• Medicin 1 (MEDMED01)
• Etik och människans livsvillkor (MÄNETI0)
• Psykologi 1 (PSKPSY01)
• Psykiatri 1 (PSYPSY01)
• Specialpedagogik 1 (SPCSPE01)
• Vård- och omsorgsarbete 1 (VÅRVÅR01)
• Vård- och omsorgsarbete 2 (VÅRVÅR02
Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 2 (GRNSVAB)
• Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 3 (GRNSVAC)
• Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 4 (GRNSVAB)

Förkunskaper:
Minst betyg E i SFI B eller motsvarande.

Antagning till utbildningen sker kontinuerligt.         

Kontakta din hemkommun för att söka till utbildningen.