Egenföretagare + Svenska som andraspråk eller SFI

Egenföretagare med grundläggande svenska som andraspråk alternativt svenska för invandrare/SFI

Har du en affärsidé eller lockas du av livet som egenföretagare?
Att starta eget företag är något som många drömmer om.
Utbildningen ger dig kunskaper om hur du startar ett eget företag, grundläggande kompetens i företagsekonomi och ledarskap och hur du ska ta tillväga från affärsidé till uppstart, bokföring samt bokslut.
Under denna utbildning får du kunskaper inom området entreprenörskap och företagande.

Utbildningen omfattar bland annat studier kring lagar och regler inom företagsverksamhet. Du kommer också att få lära dig hur företagsekonomiska begrepp och metoder ser ut. En viktig del i utbildningen är försäljningsteknik. Du kommer därför att få studera teorier och modeller som du sedan omsätter i praktiken.

Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig mer om hur du startar eget eller dig som vill ha mer kunskap om företagande.

Hos oss kan du välja att läsa utbildningen i klassrum eller på flex/distans. Utbildningen är kostnadsfri och CSN berättigad. Du är välkommen att ansöka utbildningen via vuxenutbildningen i din hemkommun. Studierna är på 100% eller heltid. Väljer du att läsa i klassrum erbjuder vi lärarledda lektioner tre dagar i veckan i våra loaler i Kista, Kistagången 19.

Studierna är på heltid. 100%. Väljer du att läsa i klassrum erbjuder vi lärarledda lektioner tre dagar i veckan i våra lokaler i Kista, Kistagången 19.

Dessa kurser ingår i kurspaketet:  
• Administration 1 (ADMADM01)
· Entreprenörskap och företagande (ENTENP0)
· Företagsekonomi 1 (FÖRFÖR01)
· Information och kommunikation 1 (INFINF01)
· Affärsjuridik (JURAFF0)
• Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 2 (GRNSVAB)
• Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 3 (GRNSVAC)
• Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 4 (GRNSVAB)

Studietid:
50 veckor inkl. APL (arbetsplatsförlagd lärande)

Diplom och intyg:
Efter avslutad utbildning får du betyg samt diplom som bevis på dina yrkeskunskaper.

Förkunskaper:

Utbildningen vänder sig till dig som läser SFI C eller D

Antagning till utbildningen sker kontinuerligt.        

Kontakta din hemkommun för att söka till utbildningen.