gymnasial

Gymnasial nivå

Startdatum i Stockholm

Gymnasial nivå,  Vår 2019
Startdatum          Sökbar till och med
2019-01-07            2018-11-11
2019-02-11            2018-12-16
2019-03-18            2019-01-20
2019-04-22            2019-02-24
2019-05-27            2019-03-31

gron

Nedan ser du de kurser på gymnasial nivå som vi erbjuder idag.

Kurskod: ENGENG05
Poäng: 100 poäng
Studieform: Fasta tider i grupp, individuellt anpassade studier eller webb
Startdatum: 4ggr/år

Kurskod: ENGENG06
Poäng: 100 poäng
Studieform: Fasta tider i grupp, individuellt anpassade studier eller webb
Startdatum: 4ggr/år

Matematik 1a MATMAT01a

Matematik 1b MATMAT01b

Matematik 1c MATMAT01c

Matematik 1a MATMAT02a

Matematik 2b MATMAT02b

Matematik 2c MATMAT02c

Matematik 3a MATMAT03a

Matematik 3b MATMAT03b

Matematik 3c MATMAT03c

Svenska 1 SVESVE01

Svenska 2 SVESVE02

Kurskod : SVASVA01
Poäng: 100 poäng
Studieform: Fasta tider i grupp, individuellt anpassade studier eller webb
Startdatum: 4ggr/år

Ansök till kursen här

Kurskod: SVASVA02
Poäng: 100 poäng
Studieform: Fasta tider i grupp, individuellt anpassade studier eller webb
Startdatum: 4ggr/år